BADANIA PRENATALNE

hd1Badanie prenatalne jest przeprowadzane od 11  do 13 tygodnia i sześć dni. Jest zwykle wykonywane przez brzusznie, choć w niektórych przypadkach może być konieczne badanie przez pochwę .

Celem badania prenatalnego – określanym mianem skryningu I trymestru – jest:

1)   Określenie  wieku ciąży. Jest to szczególnie istotne u kobiet, które nie pamiętają daty ostatniego okresu , mają nieregularne cykle miesiączkowe ,  zaszły w ciąże podczas karmienia piersią lub wkrótce po odstawieniu pigułki. Mierzymy wielkość płodu- CRL (czyli długość ciemieniowo-siedzeniową) i na tej podstawie obliczamy termin porodu .

 2)   Diagnoza ciąży mnogiej.hd3 Około 2 % naturalnych poczęć i około 10% stymulowanych cykli są ciążami mnogimi  . Przy pomocy USG możemy ustalić, czy  dzieci rozwijają się prawidłowo i czy mają wspólne łożysko , co stanowi o wielu nieprawidłowościach w przebiegu ciąży mnogiej. W takich przypadkach wskazane jest monitorowanie ciąży w szerszym zakresie niż w ciąży fizjologicznej .

 3)   Diagnoza głównych nieprawidłowości płodu. Niektóre  nieprawidłowości mogą być widoczne już w tym okresie ciąży . Jednak badaniem rozstrzygającym dla większości nieprawidłowości anatomicznych jest badanie przeprowadzane między 18 a 22 tygodniem ciąży .

4)   Kontrola  nieprawidłowości w budowie narządów rodnych matki ( wady macicy, mięśniaki, torbiele jajników).

5) Ocena ryzyka związanego z zespołem Downa i innych hd4zaburzeń chromosomalnych. Każda pacjentka otrzyma wynikz  oszacowanym  indywidualnym ryzykiem wybranych trisomii chromosomalnych ( nieprawidłowej liczby chromosomów 21, 18, i 13 pary chromosomów) dla tej ciąży . Oblicza się je  biorąc pod uwagę wiek matki , pomiar dwóch hormonów we krwi matki ( beta HCG i PAPPA) i wyników z szerokości przezierności karku , kości nosowej , przepływu krwi przez serce płodu i przewodu żylnego, oraz innych nieprawidłowości płodu .

Podczas badania prenatalnego rodzice otrzymują pełną informację dotyczącą  znaczenia tych zagrożeń i różnych możliwości dalszego  postępowania , w tym dalszych badań, takich jak badania inwazyjne (biopsja kosmówki lub amniopunkcja) oraz testu nieinwazyjnego NIFTY (badanie chromatyny płodowej we krwi matki).

Voluson_E6_03

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu Ekspertów PTG: „Wszystkie kobiety ciężarne( …), bez względu na wiek powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych ( istnieją wiarygodne dowody na to, że wiek ciężarnej powyżej 35 roku życia, będący dotychczas podstawowym wskazaniem do wykonania badań prenatalnych, jest w rzeczywistości słabym czynnikiem determinującym wystąpienie aberracji chromosomowych płodu). (…) Szczególny nacisk należy położyć na wykonywanie nowoczesnych badań nieinwazyjnych oraz dążyć do nadania im charakteru przesiewowego. (…) Badania przesiewowe: ultrasonografia między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, ultrasonografia między 18 a 24 tygodniem ciąży oraz badania biochemiczne I i II trymestru ciąży umożliwiają poza oceną ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, także rozpoznanie wielu wad wrodzonych u płodu, ocenę kosmówkowości w ciąży wielopłodowej, a także ocenę ryzyka wystąpienia niektórych powikłań charakterystycznych dla II i III trymestru ciąży. (…) Ocena ryzyka aberracji chromosomowych między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży (NT) powinna być przeprowadzona tylko przez lekarzy posiadających odpowiednie aktualne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicinie Foundation. Lekarze ci powinni ponadto przechodzić coroczny audyt oceniający jakość wykonywanych przez nich badań ultrasonograficznych”.